TRƯỜNG THCS THỤ HẬU NHỮNG BƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN

Trường THCS Thụ Hậu được tái thành lập theo quyết định số 3033/ QĐ - UBND, ngày 29 tháng 7 năm 2015 của UBND huyện Lộc Hà trên cơ sở sáp nhập  trường THCS Đặng Tất và trường THCS Nguyễn Hằng Chi.

Trường được đóng trên một khuôn viên khá rộng sau sự hoán đổi cơ sở vật chất của trường THPT Nguyễn Đổng Chi và trường THCS Nguyễn Hằng Chi. Hai địa phương Ích Hậu - Phù Lưu đều có truyền thống hiếu học, đã sinh ra bao bậc nhân tài cho đất nước.

Mặc dù mới sáp nhập, khó khăn còn bộn bề, nhưng nhà trường đã từng bước khẳng định vị thế của mình. Cơ sở vật chất của nhà trường dần dần được chỉnh trang, sân chơi bãi tập được nâng cấp. Chất lượng dạy học có nhiều chuyển biến tích cực. Sau ba tháng sáp nhập, đến tháng 11 năm 2015, trường được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận là trường THCS đạt chuẩn Quốc gia, giai đoạn 2015- 2020 góp phần cùng xã Ích Hậu về đích Nông thôn mới năm 2015.

 Lãnh đạo Sở GD - ĐT và UBND huyện trao bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia

Trong 3 năm (từ năm học 2015- 2016 đến 2017 -2018 ) trường có 3 học sinh giỏi Quốc gia, gần 50 lượt học sinh giỏi tỉnh, học sinh giỏi huyện luôn xếp tốp đầu toàn huyện. Có 5 GVG tỉnh, 30 GVG huyện. Phong trào văn hóa văn  nghệ được duy trì thường xuyên và có sức lan tỏa lớn. Có được thành quả đó là nhờ sự quan tâm của các ban ngành, sự hỗ trợ của các nhà đầu tư, sự lãnh đạo của BGH đặc biệt sự đồng tâm, đoàn kết của tập thể hội đồng sư phạm nhà trường.

Trao thưởng GVG tỉnh 
Phát thưởng HSG Quốc gia
 
Phát thưởng cho HSG Quốc gia và HSG tỉnh

Nối tiếp truyền thống đất học Ích Hậu,  Phù Lưu anh hùng, giáo viên và học sinh nhà trường cố gắng viết tiếp trang sử vàng của cha anh; ra sức thi đua dạy tốt học tốt, tích cực thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua; tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; giáo dục kĩ năng sống, kĩ năng mềm cho học sinh để các em có được vốn kiến thức và kĩ năng cơ bản  để chuẩn bị hành trang vào đời.