Monday, 26/09/2022 - 22:16|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thụ Hậu

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2020 – 2021

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Văn bản số 2449/BGDĐT-GDTH ngày 27/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp; Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi một số điều, khoản của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/ TT-BGDĐT của Bộ GDĐT; Văn bản số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

Căn cứ Công văn số 668/SGDĐT-GDPT ngày 20/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển vào lớp 6 THCS năm học 2021 - 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 14/5/2021 của ủy ban nhân dận huyện Lộc Hà về việc  tuyển vào lớp 6 THCS năm học 2021 - 2022;

Trường THCS Thụ Hậu xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6  năm học 2020 – 2021 như sau:

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Trường THCS Thụ Hậu có 56 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó 1 hiệu trường, 1 phó hiệu trưởng, 49 giáo viên và 5 nhân viên.

Trường có 23 phòng học xây dựng kiên cố và 11 phòng bao gồm các phòng bộ môn , phòng thực hành, phòng thiết bị và thư viên.

Số học sinh lớp 5 của hai địa phương Ích Hậu và Phù Lưu như sau có 7 lớp 5 với 78 em học ở trường TH Thụ Lộc, 102 em học trường TH Ích Hậu, 10 em ở trường TH Bình An  tổng là 190 em dự kiến chia thành 6 lớp 6.

B. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Thực hiện đúng Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ GDĐT ban hành quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; văn bản số 2449/BGDĐT-GDTH ngày 27/5/2016 về việc khắc phục tình trạng chạy trường chạy lớp; Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/2/2018 về việc sửa đổi một số điều khoản của quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh THPT ban hành theo thông tư số 11/2014; văn bản số 03/VBHN-BGDĐTngay 03/5/2019 của Bộ GDĐT ban hành thông tư  ban hành quy chế tuyển sinh trung học và tuyển sinh trung học phổ thông.

2. Công tác tuyển sinh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát triển giáo dục địa phương, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục.

C. NỘI DUNG

1. Nguyên tắc tuyển sinh.

Trong năm học, chỉ tổ chức một lần tuyển sinh vào trung học cơ sở; việc tuyển sinh đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan.Tuyển hết số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đảm bảo kế hoạch phổ cập.

2. Đối tượng tuyển sinh.

Là những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học có độ tuổi được quy định trong điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học ( Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT, ngày 15/9/2020 của Bộ giáo dục và đào tạo)

3. Phương thức và hồ sơ tuyển sinh.

- Tuyển sinh trung học cơ sở theo phương thức xét tuyển.

- Hồ sơ tuyển sinh:

a) Đơn xin dự tuyển vào THCS (theo mẫu của Phòng GD)

b) Học bạ chính của bậc tiểu học.

c) Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ (có điền đầy đủ nội dung trên Giấy khai sinh, có đầy đủ ngày tháng năm sinh, nơi sinh , không nhận bản phô tô công chứng).

d)Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học.

e) Các loại giấy tờ ưu tiên khuyến khích nếu có.

          4. Tổ chức thực hiện.

- Trường xét tuyển vào lớp 6 THCS đúng theo Quy chế tuyển sinh đối với học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên hai địa bàn xã Ích Hậu và Phù Lưu.

- Chỉ tiêu tuyển sinh 100 % học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn vào lớp 6 năm học 2021 - 2022.

- Dự kiến năm học 2021 – 2022 trường mở 6 lớp 6.

- Hiệu trưởng lập tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà ra quyết đinh thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2021 – 2022.

- Trường gửi thông báo tuyển sinh cho toàn thể nhân dân trên hai địa bàn Phù Lưu và Ích Hậu và cho hai trường TH Phù Lưu và TH Ích Hậu để thông báo trên thông tin đại chúng và loa phát thanh của xã để cho học sinh và Phụ huynh lớp 5 được biết và nắm rõ các yêu cầu của việc tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2021 – 2022.

- Trương THCS thành lập tổ công tác làm nhiệm vụ tuyển sinh.

- Kiểm tra hồ sơ của người học.

- Xét tuyển và lập biên bản xét tuyển, danh sách người học trúng tuyển trình hiệu trưởng phê duyệt;

- Lãnh đạo trường THCS ký, ghi ngày tháng và đóng dấu vào mặt sau của giấy khai sinh để tránh thay đổi thông tin sau này.

- Hiệu trưởng báo cáo kết quả tuyển sinh với Phòng Giáo Dục và Đào Tạo;

- In giấy trúng tuyển vào lớp 6 THCS, kẹp vào học bạ sau này;

- Chuẩn bị kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyển sinh;

-Tiếp nhận khiếu nại, giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết;

- Trả học bạ tiểu học cho học sinh và các hồ sơ lưu trử của trường tiểu học. lưu trử hồ sơ tuyển sinh theo quy định của pháp luật về lưu trử.

- Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh tại trường THCS Thụ Hậu bắt đầu từ ngày 5/6/2021 cho đến hết ngày 15/6/2021.

- Tổ chức xét tuyển : Hội đồng tuyển sinh tổ chức xét tuyển, hoàn thành báo cao, chuyển hồ sơ về Phòng GD&ĐT trước ngày 15/8/2021.

- Biên bản xét tuyển, Danh sách học sinh trúng tuyển.

Hồ sơ tuyển sinh đóng thành 3 cuốn, nộp về Phòng Giáo dục Đào tạo 1 cuốn, 1 cuốn cho Phó hiệu trưởng, 1 cuốn lưu hồ sơ trường.

Trên đây là  kế hoạch tuyển sinh của trường THCS Thụ Hậu năm học 2021-2022, đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường tuyên truyền phổ biến và tạo mọi điều kiện cho tất cả học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học được xét tuyển vào lớp 6 năm học 2021 – 2022.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 6
Tháng 09 : 1.380
Năm 2022 : 4.511